Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bon Voyage 2 kap 10

Skapad 2016-04-09 15:36 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7

Du får lära dig att beskriva ett rum och träna på prepositionerna devant, derrière, à gauche de, à droite de, sur, sous, dans och entre. Repetition av verbet faire.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Förstå tal *
Eleven kan ännu inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Aspekt 2
Formulera sig skriftligt * .
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven ännu inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: