Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Edet Svenska som andraspråk åk 4-6

Skapad 2016-04-10 17:59 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Kunskapskrav åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk kunskapskrav åk 4-6

LÄSA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsflyt
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan.
.
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett för uppgiften passande sätt
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan
Genom att jag gör enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att jag gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att jag gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Tolka utifrån egna erfarenheter.
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva min upplevelse av läsningen
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.

SKRIVA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kombinera text och estetiska uttryck
Kommunikativ förmåga
Jag kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Jag kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap
Jag kombinerar text med olika estetiska uttyck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Innehåll
Kommunikativ förmåga
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
Språkliga normer
Stavning, grammatik, skiljetecken. Kommunikativa förmågan och metakognitiva förmågan
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt..
Gestaltningar
Kommunikativ förmåga
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. .
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning och källkritik
Procedurförmåga
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Respons
Kommunikativ förmåga och begreppsförmåga
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och efter respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och efter respons bearbeta texter och ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och efter respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

TALA/LYSSNA/SAMTALA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga
Jag kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Jag kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Jag kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett väl utvecklat sätt.
Frågor och åsikter
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redovisa
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga
Dessutom kan jag förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och motta-gare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: