Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Edet Svenska som andraspråk

Skapad 2016-04-10 19:39 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Matris åk 1-3 Svenska som andraspråk
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk kunskapskrav åk 1-3

LÄSA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Läsflyt
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan.
Jag kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Läsförståelse
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan.
Genom att kommentera och återge några för mig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar jag på grundläggande läsförståelse
Tolka utifrån egna erfarenheter
Förmågan att analysera och den metakognitiva förmågan
Jag kan utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

SKRIVA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Egna texter
Kommunikativ förmåga
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Språkliga normer
Stavning, grammatik, skiljetecken. Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga
I texterna kan jag använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stavar ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Gestaltningar
Kommunikativ förmåga
De berättande texterna jag skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling
Informationssökning
Procedurförmåga och förmågan att analysera
Jag kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Sammanställande av information
Kommunikativ förmåga, begreppsförmåga och förmågan att analysera
Sammanställning av information innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så innehållet blir begripligt
Förtydliga sitt budskap
Kommunikativ förmåga
Genom att jag kombinerar mina texter med bilder kan jag förtydliga och förstärka mitt budskap
Respons
Kommunikativ förmåga och begreppsförmåga
Jag kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk kan jag ge enkla omdömen om mina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga mina texter på ett enkelt sätt.

TALA/LYSSNA/SAMTALA

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Samtala
Kommunikativ förmåga, begreppsförmåga och metakognitiv förmåga
Jag har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen
Frågor och åsikter
Kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga
Jag kan ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Muntligt berättande
Kommunikativ förmåga
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att det huvudsakliga innehållet framgår
Instruktioner
Kommunikativ förmåga
Jag kan ge och ta enkla instruktioner
Språkliga strategier
Kommunikativ förmåga
Jag kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden och jag använder språkliga strategier för att föra mig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: