Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell Bedömningsmatris i Biologi för Årskurs 7-9

Skapad 2016-04-11 11:12 i Victoriaskolan Grundskolor
Översiktlig Bedömningsmatris i Biologi för Årskurs 7-9. Kunskapskraven har sammanfattas i aspekter och i nivåer för betygen E, C och A.
Grundskola 7 – 9 Biologi NO (år 1-3)

Rubrik 1

Generell Bedömningsmatris i Biologi för Årskurs 7-9
Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Aspekt 1
Använda kunskaper i biologi för att granska, kommunicera och ta ställning.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar med tydlig koppling till begrepp, modeller och teorier.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar med djup och bredd samt tydlig koppling till begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 2
Genomföra systematiska undersökningar och fältstudier i biologi.
Dokumenterar och uttrycker slutsatser.
Dokumenterar, planerar och utrycker motiverade slutsatser.
Dokumenterar, planerar, uttrycker motiverade slutsatser, hittar nya frågeställningar samt lyfter fram felkällor.
Aspekt 3
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva olika samband i biologiska processer, naturen och samhället.
Beskriver och ger exempel.
Beskriver, förklarar och lyfter fram biologins olika samband.
Beskriver, förklarar och lyfter fram generella samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: