Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 5, vt 2016

Skapad 2016-04-11 19:27 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Beräkna area
Kunna använda olika metoder för att räkna ut arean för olika figurer. Ex. rektanglar, trianglar, parallellogram eller andra oregelbundna figurer
Jag visar att jag kan använda NÅGON metod för att räkna ut arean av NÅGON figur.
Jag visar att jag kan använda NÅGON metod för att räkna ut arean av FLERA olika figurer.
Jag visar att jag kan använda FLERA OLIKA metoder för att räkna ut arean av FLERA OLIKA figurer.
Symmetri
Kunna känna igen symmetriska figurer och hur man kan dra symmetrilinjer i dessa.
Jag kan känna igen NÅGRA figurer som är symmetriska och med NÅGON symmetrilinje visa hur den är symmetrisk.
Jag kan känna igen FLERA figurer som är symmetriska och med FLERA symmetrilinjer visa hur de är symmetriska.
Jag kan känna igen MÅNGA figurer som är symmetriska och med FLERA symmetrilinjer visa hur de är symmetriska.
Uppskatta vinklar
Jag kan göra enkla uppskattningar för olika vinklar mellan 0 och 180 grader. Ex avgöra om vinkeln är större eller mindre än 90 grader eller 180 grader.
Jag kan göra uppskattningar för olika vinklar mellan 0 och 360 grader. Ex avgöra om vinkeln är större eller mindre än 45 grader
Jag kan göra uppskattningar för olika vinklar mellan 0 och 360 grader. Ex avgöra om vinkeln är större eller mindre än 270 eller 135 grader
Vinkelsummor
Kunna bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar med hjälp av vinkelsummor.
Jag kan räkna ut hur stor den tredje vinkeln i en triangel är om jag har de andra två. ELLER Jag kan räkna ut hur stor den fjärde vinkeln i en triangel är om jag har de andra tre.
Jag kan räkna ut hur stor den tredje vinkeln i en triangel är om jag har de andra två. OCH Jag kan räkna ut hur stor den fjärde vinkeln i en triangel är om jag har de andra tre.
Använda olika enheter
Kunna omvandla mellan olika enheter för längd och volym. Längd: mil-km-m-dm-cm-mm Volym: liter-dl-cl-ml
Jag kan göra NÅGRA omvandlingar i längd och volym. Ex: från liter till dl eller från meter till cm.
Jag kan göra DE FLESTA omvandlingar i längd och volym.
Jag kan göra olika omvandlingar i längd och volym och även med decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: