Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation åk 1-9 del 1

Skapad 2016-04-12 13:44 i Öckerö
Matris baserad på "Träninsskolans IUP-hjälp. Ett kartläggningsmaterial"
Grundsärskola 1 – 9

Kommunikationshjälpmedel

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Konkreta föremål
Talsyntes
Fotografier
Ritade bilder
Pictogram
Använder dator
Använder Flexiboard
Använder joystick
Använder touchkontakt
Hanterar enkla program

Kommunikationsförmåga

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Mimik/ kroppsspråk
Gester
Ljud
Bilder
Tecken
Enstaka ord
Två-ordssatser
Tre-ordssatser
Hela meningar
Flytande tal
Visar glädje
Visar sorg
Visar ilska
Visar rädsla/ osäkerhet
Visar förväntan/ nyfikenhet
Visar besvikelse/ avund
Visar trötthet
Visar hunger
Visar törst
Visar toalettbehov
Väljer ett visst föremål
Väljer en viss aktivitet
Frågar efter ett visst föremål
Frågar efter en viss aktivitet
Tar ögonkontakt
Påkallar uppmärksamhet
Svarar på verbal kontakt från vuxna
Avarar på verbal kontakt från kamrater
Svarar på fysisk kontakt från vuxna
Svarar på fysisk kontakt från kamrater
Tar verbal kontakt med vuxna
Tar verbal kontakt med kamrater
Tar fysisk kontakt med vuxna
Tar fysisk kontakt med kamrater
Tar lagom hårt i kamrater
Tycker om fysisk kontakt
Tycker om verbal kontakt

Kommunikationsförmåga

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Känner igen sitt namn
Kan sitt förnamn
Kan sitt efternamn
Vet vem mamma är
Vet vem pappa är
Kan skilja på jag och du
Kan skilja på din och min
Säger jag om sig själv

Kommunikationsförmåga

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Tittar i böcker
Lyssnar på saga/ berättelse
Läser böcker
Tittar i tidningar
Läser tidningar
Lyssnar på musik
Sätter själv på musik
Ser på TV
Sätter på TV:n själv
Förstår innehållet i TV- program/ film

Kommunikationsförmåga

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Tolkar konkreta föremål
Tolkar fotografier
Tolkar ritade bilder
Tolkar ordbilder
Läser 5-10 ordbilder
Läser mer än 10 ordbilder
Ljudar bokstäver
Ljudar ihop bokstäver
Kan rimma
Läser enkla ord
Läser enkla meningar
Läser enkla berättelser
Skriver bokstäver
Skriver ord
Skriver meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: