Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation åk 1-9 del 2

Skapad 2016-04-12 14:21 i Öckerö
Matris baserad på "Träningsskolans IUP-hjälp. Ett kartläggningsmaterial"
Grundsärskola 1 – 9

Bokstäver

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Läsförståelse

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Har läsförståelse vid läsning av enkla ord
Har läsförståelse vid läsning av enkla meningar
Har läsförståelse vid läsning av enkel läsförståelse

Socialt samspel

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan med stöd
Kan självständigt
Svarar på initiativ till samspel
Tar initiativ till samspel
Upprätthåller samspel
Avslutar samspel
Återknyter samspel vid avbrott
Delar med sig av saker
Väntar på sin tur/ turas om
Kan be om saker
Ber om hjälp vid behov
Kan skoja/ busa
Förstår när någon annan skojar/ busar
Väljer vad han/ hon vill göra
Uttrycker vad han/hon vill göra
Uttrycker vad han/hon inte vill göra
Koncentrerar sig
Leker bredvidlek
Kan dela material med vuxen
Kan dela material med en kamrat
Har uthållighet i enskild lek
Har uthållighet i grupplek
Följer enkla regler
Kan spela spel
Visar respons när någon hälsar
Visar intresse när man möter någon man känner
Visar att ytterkläderna ska tas av inomhus
Tar av sig ytterkläderna inomhus
Svarar när någon hälsar
Sträcker fram handen när någon handhälsar
Hälsar när man möter någon bekant
Hälsar endast på dem han/hon känner
Säger sitt namn vid presentation
Säger hej då
Stannar på uppmaning
Kommer när man ropar
Säger tack
Säger varsågod
Säger förlåt
Avbryter inte när andra talar
Talar i vanlig samtalston
Håller lagom fysiskt avstånd till andra
Håller för munnen vid hostning/nysning
Vet när man ska knacka eller ringa på en dörr
Svarar på tilltal
Besvarar enkla ja och nej frågor
Besvarar påståenden med rätt/ fel
Ger adekvata svar på frågor
Följer bildinstruktion enskilt
Följer bildinstruktion i grupp
Följer skriftlig instruktion
Följer muntlig instruktion enskilt
Följer muntlig instruktion i grupp
Försöker förtydliga sig om han/hon inte blir förstådd
Ställer adekvata frågor vid behov
Kan beskriva något
Återger händelser/upplevelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: