Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division - Mattespanarna 4b

Skapad 2016-04-13 15:56 i Slättaskolan Falun
Start av uppställningar i både multiplikation och division. Kortdivision.
Grundskola 4 Matematik

I matrisen kan du se vilka bedömningsgrunder det finns för de olika nivåerna.

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan de matematiska begreppen i multiplikation och division.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex: En faktor är 4, produkten är 20. Vilken är den andra faktorn?
Eleven löser en uppgift med uppskattning utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex: Ungefär hur mycket väger en fullvuxen tjur om den väger 20 gånger mindre som kalv?
Eleven vet hur multiplikation och division hör ihop.
Eleven löser en divisionsuppgift med multiplikation. Ex: 45/5=? Vad ska du multiplicera med 5 för att få 45?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i svårare situationer. Ex: ett köp på 3600 kr delas upp på 6 månader. Hur stor blir månadskostnaden?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i nya situationer. Ex: Hur många paket bollar för 80 kr kan skolan köpa om de har 400 kr?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan generalisera multiplikation med faktorer som slutar med 0.
Eleven kan multiplicera med 10, 100 och 1000 eller enklare tal som slutar med 0. Ex: 4 x 60 eller 7 x 1000
Eleven använder generaliseringar även vid beräkningar med omgruppering eller uppställning. Ex: När eleven beräknar 6 x 1800 så kan eleven tänka 6 x 18 hundratal och sedan lägga till 00.
Eleven ser när en generalisering går att använda. Ex. 6 x 125: ingen generalisering. 3 x 110: räkna ut 3 x 11 och lägg till en nolla. Som i uppgift 115 sid 60
Eleven löser en multiplikationsuppgift med omgruppering.
Eleven löser en uppgift med höst tiotal i ena faktorn. Ex: 6 x 38
Eleven visar förståelse för principen med omgruppering, så att den kan användas i mer avancerade sammanhang. Ex: 6 x 3655
Eleven bedömer när omgruppering är lämplig att använda som lösningsmetod.
Eleven löser en multiplikationsuppgift med uppställning och minnessiffror
Eleven löser en uppgift med högst hundratal i ena faktorn. Ex: 4 x 122
Eleven visar förståelse för principen med uppställning så att den kan användas i mer avancerade sammanhang.
Eleven bedömer när uppställning är lämpligt att använda som lösningsmetod.
Eleven generaliserar division när nämnaren slutar med 0
Eleven dividerar enklare tal med 10, 100 och 1000 Ex 400/10
Eleven använder kort division
Eleven gör enklare beräkningar utan minnessiffor. Ex 484/2
Eleven bedömer om huvudräkning eller kort division kan användas.
Eleven avrundar och gör överslagsberäkningar.
Eleven avrundar till tiotal, hundratal och tusental och använder det i beräkningar.
Eleven kan välja vad som passar bäst för uppgiften att avrunda till.
Eleven kan bedöma vad olika avrundningssätt betyder för resultatet.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångsätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex: Fanny är dubbelt så gammal som Viktor. Viktor är 15 år. Hur gammal är Fanny?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex: sidan 59 uppgift 111
Eleven löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen. Ex: sid 61, uppgift 121

Eleven kan redo för samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex: Sid 53 uppgift 78
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex: Sid 59 uppgift 109
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex: Hur ska du kontrollera hur rätt du har?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: