Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2016-04-14 08:43 i Lexby skola Partille
Grundskola 8 Svenska

Du skall skriva en debattartikel inom temat hälsa. Ni har fått förslag på teser, men kan även välja fritt. Det som är svårast inom en debattartikel är att skriva renodlade argument, så att man inte hoppar fram och tillbaka och berör samma sak om och om igen, för då kan man upplevas svamlig, Välj ut tre slagkraftiga argument som du utvecklar med flera olika källor. Använd gärna mycket statistik och undersökningar för att öka din trovärdighet samt för att få ett underbyggt resonemang. Vi källhänvisar i texten, samt skriver en källförteckning på en separat sida enligt MLA-metoden. Ni har fått en mall för hur en debattartikel ofta är uppbyggd, med titel, ingress, inledning med tes, argument 1, argument 2, motargument, argument 3, lösning och uppmaning. Till din hjälp använder du sambandsord mellan styckena så att det blir tydligt vad som är ditt argument. Texten kan vara ca 2 sidor (exklusive källförteckning) för att få ett utvecklat resonemang, men ändå inte bli svamlig. Allt material du behöver finns i classroom. Glöm inte att be om mycket feedback! Lycka till!

E
C
A
Struktur och text-bindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att föllja då du binder samman fakta, argument och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en debattartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: