Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2016-04-14 20:00 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Matris för svenska, kunskapskraven år 3
Grundskola 3 Svenska

Svenska, sammanställning över kunskapskraven år 3 samt de nationella delproverna A-H.

Sammanställning av Delproven A-H

Delprov A
Tala
Ej godkänd
Godkänd
Delprov B
Läsa skönlitterär text
Ej godkänd
Godkänd
Delprov C
Läsa faktatext
Ej godkänd
Godkänd
Delprov D
Elevens högläsning
Ej godkänd
Godkänd
Delprov E
Elevens textsamtal
Ej godkänd
Godkänd
Delprov F
Skriva en berättelse Tydlig inledning, handling och avslutning
Ej godkänd
Godkänd
Delprov G
Skriva en berättelse Stavning, hela meningar med skiljetecken och stor bokstav
Ej godkänd
Godkänd
Delprov H
Skriva en faktatext
Ej godkänd
Godkänd

Förmågor i svenska

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.

Kunskapskrav för år 3

Observera att dessa kunskapskrav gäller år 3. Från och med år 4 riktas målen mot kunskapskraven för år 6
Du kan läsa enkla välkända texter med flyt.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du läser så att du förstår genom att välja fungerande lässtrategier.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan sammanfatta det viktigaste i det du läst.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan jämföra det du läst med något du själv varit med om.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva med läslig handstil.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva texter på dator.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du använder dig av stor bokstav och punkt/frågetecken/utropstecken.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan stava ord du ofta använder.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och med ett avslut.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan söka information i texter, filmer, bilder och "på nätet".
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva enkla faktatexter.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan använda faktaord när du skriver så att innehållet klart framgår.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan kombinera text med bild.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter respons.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan diskutera och hålla dig "till saken" i diskussioner.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan berätta tydligt så att den som lyssnar kan förstå.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du är inte där ännu
Godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: