Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4-6

Skapad 2016-04-14 21:05 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Matrisen visar vad eleven ska ha arbetet med i religion när hen lämnar mellanstadiet. Matrisen visar inte hur bra eleven kan det utan bara vad eleven arbetat med. Bedömningen sker med hjälp av betygskriterierna.

Åk.4
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Urfolket samerna och öviga nationella minoriteter i Sverige. Rättigheter.
De mänskliga rättigheter, deras innebörd och betydelse. Barnkonventionen.
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
Samhällets behov av lagstiftning, några lagar och påföjder.
Åk. 5
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion
Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad skattepengen används till.
Ekonomiska villkort för barn i Sverige och i andra delar av världen. Konsekvenser.
Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering.
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. elevråd.
Åk. 6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualtitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfter i oilka medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: