Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi Tidslinjen åk 6

Skapad 2016-04-15 09:06 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att forska och redovisa om viktiga personer, händelser och upptäckter samt placera in det i vår tidslinje. v 14-19
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Historia Svenska

Vi kommer att forska och redovisa om viktiga personer, händelser och upptäckter samt placera in det i vår tidslinje. v 14-19

Tidslinjen

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
E
C
A
Fakta kunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Källkritik
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever, Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever, Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever, Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Sammanfatta information
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Bilder
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: