Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Typiskt svenskt? - ordkunskap och läsförståelse

Skapad 2016-04-15 09:51 i Britsarvsskolan Falun
Reparationskurs LÄSA s. 107-112
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Ord och uttryck:
1. Koppla ihop orden i rutan men rätt förklaring genom att lösa ordflätan. Ta hjälp av sammanhanget - inom parentes står på vilken rad i texten du hittar ordet.
2. Sätt in orden i rutan i texten nedan. Ta hjälp av sammanhanget - inom parentes står på vilken rad i texten du hittar ordet. Du kan behöva böja orden för att de ska passa in. (5)

Vad handlar det om? (Läsförståelse):
1. Besvara frågorna (1-8) 2. Besvara frågorna. Svaren finns ibland inte klart utsagda i texten - då behöver du "läsa mellan raderna" och dra egna slutsatser. Vilket eller vilka av följande påståenden kan man hitta stöd för i artikeln? (a-i) 3. Vilka två rubriker sammanfattar bäst innehållet i artikeln?

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ordkunskap (11)
Lös ordflätan
0-7 poäng
8-11 poäng
Läsförståelse (8)
Vad handlar det om?
0-4 poäng
5-6 poäng
7-8 poäng
Ordkunskap (5)
Sätta in orden i texten Du kan behöva böja orden.
0-2 poäng
3-4 poäng
5 poäng
Läsförståelse (4)
Vad handlar det om? "Läsa mellan raderna"
0-1 poäng
2 poäng
3-4 poäng
Läsförståelse (2)
Välja rubriker
0 poäng
1 poäng
2 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: