Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

självskattning Enheter åk 7

Skapad 2016-04-17 12:11 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Grundskola 7 Matematik
lägre
högre
Jag känner mig
när jag ska berätta vad prefixen kilo, hekto, deka, deci,centi och milli betyder
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag känner mig
när jag ska förklara hur prefixen och positionssystemet hänger ihop.
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag känner mig
när jag ska uttrycka en enhet med en annan enhet d v s omvandla enheter. 3 dl = 0,3 l
Osäker
Ganska Säker
Säker
Jag känner mig
när jag ska uppskatta och mäta längd, vikt och volym
Osäker
Ganska Säker
Säker
jag känner mig
när jag ska läsa av tidtabeller
Osäker
Ganska Säker
Säker
jag känner mig
när jag ska räkna ut tidsskillnader . Hur lång tid är det mellan 8:50 - 12:30
Osäker.
Ganska Säker
Säker
jag känner mig
när jag ska uttrycka timmar och minuter med hjälp av decimaltal eller tvärt om 15 minuter = 0,25 h
jag känner mig
när jag ska räkna ut sträcka, tid och hastighet med hjälp av sambandet s /v x t
Osäker
Ganska säker
Säker
Ny aspekt
när jag ska omvandla hastighet från m/s till km/h eller tvärt om
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: