Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åledskolan bedömningsmatris med hållplatser - Slöjd åk 3

Skapad 2016-04-17 12:46 i Åledsskolan Halmstad
Bedömningsmatris baserad på kunskapskraven för åk 3.
Grundskola 1 – 3 Slöjd

Följande matris används för att ge en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 1-3.

Hållplats 1 till 2 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för respektive årskurs. Hållplats 3 innebär att eleven har uppnått kunskapskraven för årskurs 3.

Har arbetat med
Hållplats 1
Du kan:
Hållplats 2
Du kan:
Hållplats 3
Du kan:
Planering - idé
utifrån inspiration jobba med en idé
utifrån inspiration jobba med en idé
utifrån en idé och berätta om den med en enkel skiss.
Färg och form
med hjälp välja vilken färg och form du vill ha.
med vägledning välja vilken färg och form du vill ha.
välja vilken färg och form du vill ha.
Arbete - teknik och redskap
med hjälp använda dig av några redskap och tekniker.
med vägledning använda dig av några redskap och tekniker.
använda dig av några redskap och tekniker.
Arbetsbeskrivning
med hjälp förstå en muntlig instruktion eller följa en enkel arbetsordning.
med vägledning förstå en muntlig instruktion eller följa en enkel arbetsbeskrivning.
förstå en muntlig instruktion eller följa en enkel arbetsbeskrivning.
Material- egenskaper och användningsområden
med hjälp framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån muntliga instruktioner.
med vägledning framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån muntliga instruktioner eller enkel arbetsordning.
framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån muntliga instruktioner eller enkel arbetsordning.
Utvärdering av arbetsprocessen
utföra en muntlig eller enkel skriftlig redovisning av ditt arbete med stöd av läraren.
utföra en muntlig eller enkel skriftlig redovisning av ditt arbete med vägledning av läraren.
utföra en muntlig eller enkel skriftlig redovisning av ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: