Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jutarumsskolan bedömningsmatris med hållplatser - Slöjd åk 4

Skapad 2016-04-17 12:47 i Jutarumsskolan Halmstad
Bedömningsmatris i slöjd baserad på kunskapskraven.
Grundskola 4 Slöjd

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 4.

Eleverna bedöms utifrån tre olika nivåer - grundläggande, goda/relativt utvecklade samt goda/väl utvecklade kunskaper.

Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

När rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas betyder det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapsnivå under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck - analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp - välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter - formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.

Har arbetat med
Hållplats 4
Hållplats 5
grundläggande kunskaper:
Du kan:
goda/relativt utvecklade kunskaper
Du kan:
goda/väl utvecklade kunskaper
Du kan:
Formge och framställa föremål
  • Sl
  • Sl
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Tekniker oc redskap
  • Sl
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
i arbetet med några hantverkstekniker, använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
  • Sl
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
  • Sl
i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som dusjälv har sökt upp.
Handlingsalternativ som leder framåt
  • Sl
bidra till att formulera och välja handlingsalternativ, som under arbetsprocessen, leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ, under arbetsprocessen, som efter någon bearbetning leder framåt
formulera och välja handlingsalternativ som, under arbetsprocessen, leder framåt.
Värdera
  • Sl
ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremålets uttryck
  • Sl
tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
tolka slöjdföremåls uttryck och föra väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: