Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till ritteknik och modellbygge

Skapad 2016-04-18 11:19 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Teknik

Inom området "Ritteknik och modellbygge" arbetar vi enbart mot aspekterna 1, 2, 3, 4, 5 och 7.

**Förmågorna i Teknik**

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1.
Beskrivning av någon/några vanliga tekniska lösningar i hus.
 • Tk
 • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med (…) användning av ämnesspecifika begrepp beskriva (…) för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och (...)
viss hur enkelt identifierbara delar samverkar
relativt god hur ingående delar samverkar
god hur ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar.
2. Motivering av dina materialval
Eleven för (…) underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
3.
Hur den byggda modellen stämmer överens med din ritning.
 • Tk
 • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och (…) möjliga idéer till lösningar samt utforma (…) fysiska eller digitala modeller.
pröva enkla
pröva och ompröva utvecklade
systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
4. Hur du tänker och tar tag i din uppgift, både ritning och modellbyggandet.
Under arbetsprocessen (...)
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Hur väl ritningen, modellen och beskrivningen stämmer överens.
Eleven gör (…) dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet (…) synliggjord.
enkla till viss del är
utvecklade är relativt väl
välutvecklade är väl
6.
 • Tk
 • Tk
Eleven kan föra (…) resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
7. Hur du beskrivit på vilket sätt dina tekniska lösningar påverkar individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra (…) resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: