Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So 1-6 Grundsärskolan

Skapad 2016-04-19 10:06 i Fyrklöverskolan Hedemora
Avprickningsmatris av det centrala innehållet i SO för grundsärskolan.
Grundsärskola F – 3 Samhällsorienterande ämnen

Centralt innehåll i årskurs 1-6

Att leva tillsammans
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
Normer och regler i elevens vardag, till exempel i skolan, sportsammanhang och sociala medier.
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i Sverige
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
Att leva i världen
Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
Att undersöka verkligheten
Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Ämnesspecifika begrepp
Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: