Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den hållbara lunchen

Skapad 2016-04-19 12:27 i Tillbergaskolan Västerås Stad
Matris för arbetet "Vad bör jag äta för att må bra?" Planera, genomföra (planera arbete, tillaga, servera), dokumentera och resonera
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Här ska du få chansen att teoretiskt tillaga en alldeles egen lunch. Det är bara du som bestämmer. Det du behöver vara uppmärksam på är att göra dina val utifrån "hälsa, ekonomi och miljö". Du kommer att få ett enkelt arbetsmaterial att arbeta efter. Arbetet förväntas vara klart på 3 lektionstimmar

Kanske vill du att din lunch ska bli verklighet?

Lycka till

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att välja och planera måltider med hänsyn till hälsa.
Du planerar en måltid med hjälp av matcirkeln eller tallriksmodellen. .
Med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen planerar du måltider och visar att du till viss del kan förändra energi- och näringsinnehåll utifrån behov.
Med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen planerar du måltider och visar att du kan förändra energi- och näringsinnehåll utifrån behov.
Förmåga att motivera val
Du ger enkla motiveringar för dina val av matvaror utifrån perspektivet hälsa.
Du ger utvecklade motiveringar för dina val av livsmedel utifrån perspektivet hälsa.
Du jämför flera livsmedel och ger välutvecklade motiveringar för dina val av livsmedel utifrån perspektivet hälsa.
Förmåga att resonera kring konsekvenser av val
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vilka konsekvenserna blir när du väljer olika livsmedel och andra varor med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Du tänker till viss del både lokalt och globalt.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vilka konsekvenserna blir när du väljer olika livsmedel och andra varor med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Du tänker både lokalt och globalt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vilka konsekvenserna blir när du väljer olika livsmedel och andra varor med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Du tänker både lokalt och globalt.
Förmåga att planera sitt arbete.
Du planerar arbetet med viss anpassning och säkerhet. Du har en i huvudsak fungerande organisation.
Du planerar arbetet med relativt god anpassning och säkerhet. Du har en relativt väl fungerande organisation.
Du planerar arbetet med god anpassning och säkerhet. Du har en väl fungerande organisation.
Förmåga att hantera matvaror med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du hanterar matvaror med viss anpassning och säkerhet. Du hanterar matvaror på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du hanterar matvaror med relativt god anpassning och säkerhet. Du hanterar matvaror på ett relativt väl fungerande sätt.
Du hanterar matvaror med god anpassning och säkerhet. Du hanterar matvaror på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att hantera redskap och metoder, som tex koka, steka och baka, med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du väljer och använder lämpliga metoder och redskap med viss anpassning och säkerhet. Du arbetar i huvudsak på ett fungerande sätt, (t ex hanterar du en del problem vartefter de uppkommer).
Du väljer och använder lämpliga metoder och redskap med relativt god anpassning och säkerhet. Du arbetar på ett relativt väl fungerande sätt, (t ex hanterar du problem vartefter de uppkommer).
Du väljer och använder lämpliga metoder och redskap med god anpassning och säkerhet. Du arbetar på ett väl fungerande sätt, (t ex förutser och hanterar du komplexa problem).
Förmåga att ta tillvara resurser (råvaror, tid, el, vatten,) och förpackningar (källsortera) med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du tar med viss anpassning och säkerhet tillvara på olika resurser. Du tar tillvara på förpackningar och källsorterar på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du tar med relativt god anpassning och säkerhet tillvara på olika resurser. Du tar tillvara på förpackningar och källsorterar på ett relativt väl fungerade sätt.
Du tar med god anpassning och säkerhet tillvara på olika resurser. Du tar tillvara på förpackningar och källsorterar på ett väl fungerade sätt.
Förmåga att hantera hygien och rengöring med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du hanterar hygien och rengöring med viss anpassning och säkerhet och på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du hanterar hygien och rengöring med relativt god anpassning och säkerhet och på ett relativt väl fungerade sätt.
Du hanterar hygien och rengöring med god anpassning och säkerhet och på ett väl fungerade sätt.
Förmåga att skapa och servera med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du skapar och serverar en måltid med viss anpassning till situation och behov. Du gör detta med viss säkerhet och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du skapar och serverar en måltid med relativt god anpassning till situation och behov. Du gör detta med relativt god säkerhet och på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skapar och serverar en måltid med god anpassning till situation och behov. Du gör detta med god säkerhet och på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att värdera med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö, HEM
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vilka konsekvenserna blir när du väljer olika livsmedel och metoder med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vilka konsekvenserna blir när du väljer olika livsmedel och metoder med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vilka konsekvenserna blir när du väljer olika livsmedel och metoder med tanke på hälsa, ekonomi och miljö. Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: