Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig förmåga, hörförståelse och strategier

Skapad 2016-04-20 10:04 i Olandsskolan Östhammar
Att kunna förklara muntligt och att kunna lyssna och och visa att man förstått muntliga instruktioner.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
  • M2
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt
  • M2
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: