Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ordklasser år 9

Skapad 2016-04-20 12:58 i Tillbergaskolan Västerås Stad
Arbete med ordklasserna i syfte att medvetandegöra eleven om språkets byggstenar så att de på så sätt kan utveckla sitt skrivande ytterligare. Ordklasserna gjordes genom ett oförberett prov och detta är en bedömning utifrån det.
Grundskola 7 – 9 Svenska
->
Behöver utveckla kunskapen mer
->
Har grundläggande kunskap
->
Har god kunskap
Förmåga att använda och identifiera ordklasser.
  • Sv  7-9
Visar sig ännu inte kunna identifiera de vanligaste ordklasserna.
Kan svenskans ordklasser adjektiv, substantiv och verb. Du kan några av ordklassernas vanligaste underavdelningar eller visar att du kan använda dina kunskaper.
Kan identifiera substantiv, adjektiv och verb. Du är säker på de olika ordklasserna och deras underavdelningar. Du kan förklara vad som utmärker de olika ordklasserna och använder med säkerhet dina kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: