Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk 5 VT-16

Skapad 2016-04-20 13:57 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Historia

Vi jobbar med stormaktstiden. Området avslutas med en redovisning, antingen med powerpoint eller collage.

Rubrik 1

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du kan berätta om viktiga personer och händelser under stormaktstiden.
Du har baskunskaper om hur det var under stormaktstiden och om händelser och personer som levde då. Du kan berätta någon fakta från stormaktstiden.
Du har goda kunskaper om hur det var hur det var under stormaktstiden och om händelser och personer som levde då. Du kan (med en röd tråd) berätta om viktiga händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var hur det var under stormaktstiden och om händelser och personer som levde då. Du kan utförligt och med en röd tråd berätta om flera händelser och personer under stormaktstiden.
Diskutera
Du kan diskutera hur samhället har förändrats från vikingatiden fram till stormaktstiden. Likheter och skillnader i hur människors liv ser ut.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället har förändrats, från vikingatiden fram till stormaktstiden. Vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt. Du kan på ett enkelt sätt jämföra tidsperioder.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt. Du kan jämföra och hitta likheter och skillnader.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt. Du kan hitta flera likheter och skillnader. Du kan också motivera varför.
Beskriva
Du kan beskriva hur medeltid, vasatiden och stormaktstiden hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt. En sak
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt. Några saker
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Flera saker
Diskussion
Du kan hitta någon likhet mellan stormaktstiden och idag. Du kan diskutera hur vår syn på olika händelser och personer kan förändras över tid.
Du kan visa och förklara spår av stormaktstiden i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer. En sak
Du kan visa och förklara spår av stormaktstiden i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer. Några saker
Du kan visa och förklara spår av stormaktstiden i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer. Flera saker
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett korrekt sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. Du visar att du förstår 1-2 begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. Du visar att du förstår och kan använda 3-5 begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. Du visar att du förstår och kan använda fler än 5 begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: