Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi- ämnen runt omkring oss

Skapad 2016-04-20 15:45 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Grundskola 6 Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp-atomen
  • Ke  E 6
  • Ke  C 6
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad. Du vet vad en atom är och kan med hjälp av ett par av atomens delar beskriva hur den är uppbyggd.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Du vet vad en atom är och du kan beskriva hur atomen är uppbyggd. Du använder begreppen atom, grundämne, neutron, proton och elektron på rätt sätt.
Begrepp- kemisk förening och molekyl
  • Ke  E 6
  • Ke  C 6
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang. Du vet att atomer kan sättas ihop på olika sätt och bilda molekyler/kemiska föreningar.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang. Du kan ge exempel på och beskriva skillnaden mellan molekyler och kemiska föreningar
Begrepp- kretslopp
  • Ke  E 6
  • Ke  C 6
  • Ke  A 6
Du har grundläggande kunskaper om vad kretslopp är. Du kan vattnets kretslopp och du kan ange någon del i kolets kretslopp, t.ex. fotosyntesen eller förbränning.
Du har goda kunskaper om vad kretslopp är. Du kan vattnets kretslopp och du kan ge ett exempel på ett kretslopp som kol kan genomgå. I din beskrivning använder du något av begreppen fossila bränslen, fotosyntesen eller förbränning.
Du har mycket goda kunskaper om vad kretslopp är. Du kan vattnets kretslopp. Du kan ge flera exempel på kretslopp som kol kan genomgå. I dina beskrivningar använder och beskriver du fossila bränslen, fotosyntesen och förbränning. Du kan också förklara hur kolets kretslopp påverkar miljön genom växthuseffekten
Grundämnen- det periodiska systemet
  • Ke  E 6
  • Ke  C 6
  • Ke  A 6
Du har grundläggande kunskaper om det periodiska systemet. Du kan, genom att titta på det periodiska systemet, ge exempel på någon information man kan hitta där. DU kan t.ex. tala om hur många grundämnen det finns samt ge ett par exempel.
Du har goda grundläggande kunskaper om det periodiska systemet. Du kan, genom att titta på det periodiska systemet, ge exempel på ett par olika saker man kan få reda på. Du beskriver t.ex. hur grundämnen kan delas in i grupper och du ger ett par exempel på ämnen som tillhör varje grupp.
Du har mycket goda grundläggande kunskaper om vad man kan hitta i det periodiska systemet. Du kan, genom att titta på det periodiska systemet, beskriva flera olika saker man kan få reda på om grundämnena och deras egenskaper/uppbyggnad. T.ex. indelning i grupper som metaller och icke-metaller och antalet protoner/elektroner i atomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: