Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris teknik

Skapad 2016-04-21 10:21 i Kyrkskolan Borlänge
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Grundskola 4 – 9

En matris som, utifrån Skolverkets bedömningsstöd för ämnet teknik, har delat upp "Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar" i flera steg.

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

  • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
------------------------------------------>
----------------------------------------->
------------------------------------------>
Självständighet
Bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt Låg grad av självständighet, försöker men behöver ofta följdinstruktioner och stöd från läraren.
Formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt Högre grad av självständighet, försöker och behöver inte så ofta följdinstruktioner och stöd från läraren.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt Mer självständigt tar fram förslag till lösningar och fysiska modeller, målmedvetet
Prövande
Pröva Ostrukturerat och sökande, följer endast lärarens exempel läraren gett inledningsvis eller gör som någon kamrat utan att reflektera
Pröva och ompröva Kommer med egna förslag på lösningar, viss struktur, kan använda givna mallar men förbättrar under arbetsprocessen.
Systematiskt pröva och ompröva Systematiskt efter någon form av princip eller struktur, med reflektion och eftertanke för att få fram en så optimal teknisk lösning som möjligt
Tillämpning av kunskaper
Helt utifrån lärarens givna exempel
Utifrån lärarens givna exempel, men viss tillämpning av kunskaper och erfarenheter från andra ämnen.
Mer utvecklat utifrån: - lärarens givna exempel - kunskaper från andra ämnen eller ytterligare material och källor
Praktiska färdigheter
Verktyg och maskiner säkert och ändamålsenligt. Behöver hjälp med att välja lämpligt verktyg endast viss noggrannhet
Verktyg och maskiner säkert och ändamålsenligt. Noggrannhet vid mätning, undersökning, tillverkning och sammanfogning i alla delar av modellen.
Verktyg och maskiner säkert och ändamålsenligt. Ytterligare noggrannhet vid mätning, undersökning, tillverkning och sammanfogning i alla delar av modellen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: