Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism år 6

Skapad 2016-04-22 20:12 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Du ska söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera information
I huvudsak
Relativt väl
Väl fungerande
Du väljer med viss hjälp olika typer av källor som fungerar ganska bra. Du behöver en del hjälp med att hitta i källan.
Du väljer själv olika typer av källor och använder dem på ett ganska säkert sätt. Du behöver viss hjälp med att hitta i källan.
Du väljer självständigt flera olika typer av källor på ett säkert sätt. Du hittar själv fakta i dessa källor.
Värdera källor
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Resonera om varför källorna är användbara
Du kan förklara något om hur källorna är att använda, har någon motivering om hur de var att använda och hur källorna passade till det som du behövde.
Du kan förklara några saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med några motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde den till.
Du kan förklara mycket som är bra/mindre bra med källorna. Du förklarar utförligt om hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde den till.

Du har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer eller levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Analysera
Du resonerar om någon eller några likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism. Du har med lite fakta om varje jämförelse. Du visar då att du har grundläggande kunskaper om det du jämför.
Du resonerar om några likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism. Du har också med några förklaringar till resonemangen. Du visar då att du har ganska goda kunskaper om det du jämför.
Du resonerar om flera likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism.Du har också med förklaringar till de flesta av jämförelserna. Du visar då att du har mycket goda kunskaper om det du jämför.

Du visar även på enkla samband mellan konkreta uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband
Du kopplar ihop varför man firar olika högtider inom hinduism och buddhism, och andra saker som man gör/har som hänger ihop med religionen (t.ex. kläder, symbol och mat.)

Du kan också föra resonemang för hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad andra religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera
Du kan resonerar på ett enkelt sätt om livsfrågor och vad religion kan betyda för människor.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om livsfrågor och vad religion kan betyda för människor. Du resonerar delvis i flera led.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om livsfrågor och vad religion kan betyda för människor. Du resonerar i flera led.

Du kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. Du använder då etiska begrepp på ett fungerande sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera
Du resonerar på ett enkelt sätt och använder minst två etiska begrepp.
Du resonerar utvecklat genom att visa på någon konsekvens eller byter perspektiv. Du använder minst två begrepp, vilka fungerar väl.
Du resonerar utvecklat, genom att visa på någon konsekvens samt att du byter perspektiv. Du använder fler än tre begrepp, som passar bra i sammanhanget.

Kommentar

Matrisen är omgjord och konkretiserad utifrån kunskapskraven. Värdeorden och kunskapskraven framgår också.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: