Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - Kungarna och krigen

Skapad 2016-04-24 17:18 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 Samhällsorienterande ämnen Historia

Medeltiden - Kungarna och krigen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige-växer fram som stat
påvisa samband
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur ett enat Sverige börjar växa fram.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för hur ett enat Sverige börjar växa fram.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för hur ett enat Sverige börjar växa fram.
Magnus Ladulås och hans söner
samband - konsekvens
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vilka Magnus Ladulås och hans söner var och den maktkamp som utspelades mellan sönerna.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för vilka Magnus Ladulås och hans söner var och den maktkamp som utspelades mellan sönerna.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för vilka Magnus Ladulås och hans söner var och den maktkamp som utspelades mellan sönerna.
Medeltidens handelssystem
Hansan
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vad Hansan var.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för vad Hansan var.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för vad Hansan var.
Kalmarunionen
orsaker/samband koppling till "idag"
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vad Kalmarunionen var.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för vad Kalmarunionen var.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra vad Kalmarunionen var. Du kan även koppla tankarna med Kalmarunionen till dagens EU.
Maktkamp
orsaker/samband/konsekvenser
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för den maktkamp som pågick under senare delen av medeltiden och avslutades med Stockholms blodbad.
Du har förmåga att på ett relativt utvecklat sätt redogöra för den maktkamp som pågick under senare delen av medeltiden och avslutades med Stockholms blodbad..
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för den maktkamp som pågick under senare delen av medeltiden och avslutades med Stockholms blodbad.
Ämnesspecifika ord
Ord och begrepp som hör till arbetsområdet
Du visar på ett enkelt sätt att du förstår innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet.
Du visar på ett utvecklat sätt att du förstår innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet.
Du visar på ett välutvecklat sätt att du förstår innebörden av begrepp kopplade till arbetsområdet. Du visar även att du kan använda dem i nya sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: