Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen blir en världsreligion

Skapad 2016-04-24 20:37 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Religionskunskap

Bedömningen baseras på diskussioner, arbetet under lektionerna samt avslutande prov.

E
C
A
Kunskap om kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen. Visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Resonemang- likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Samband med samhälleliga förhållanden
Hur religionen påverkar/påverkas av samhället.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religionen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera kring livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religionen på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religionen på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religionen på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
Eleven kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor på ett huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: