Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2016-04-25 21:47 i Östergårdsskolan Halmstad
Bedömning
Grundskola 6 – 7

Detta är en matris på de förmågor du visat i religion på avsnittet om kristendomen

  • Re  7-9   Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  • Re  7-9   Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  • Re  7-9   Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  • Re  7-9   Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
behöver komplettera
kan bra
kan mycket bra
Du har kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva de viktigaste tankarna som ligger till grund för den
Ny aspekt
Du kan resonera om likheter och skillnader mellan de kristna riktningarna.
Ny aspekt
Du kan föra resonemang om hur identiteten kan formas av religionen
Ny aspekt
Du kan undersöka och resonera om hur religionen och samhället påverkar varandra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: