Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE (inom ramen för språkval) - steg 1

Skapad 2016-04-27 08:38 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
Steg 1 av 4. Teckenspråk för hörande och hörselskadade elever i hörande klass (inom ramen för språkval). Kursens längd anpassas individuellt efter eleven.
Grundskola F – 9 Teckenspråk för hörande - språkval

Följande matris används för att ge en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i steg 1.

Eleven bedöms utifrån tre olika nivåer - grundläggande, goda/relativt utvecklade samt mycket goda/välutvecklade kunskaper.
Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för steget.
Om rutan "har arbetat med" i ifylld men bedömning saknas innebär det att eleven ännu inte nått grundläggande kunskapsnivå för steget.

Eleven kan befinna sig i olika steg inom olika områden i språket. I de fall eleven nått kunskapsnivåer i ett högre steg fokuserar den vidare undervisningen på de kvarstående områden där eleven ännu inte nått högsta kunskapsnivå inom i det befintliga steget.

Genom undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Tn2   avläsa och förstå teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter,
  • Tn2   formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
  • Tn2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda på teckenspråk,
  • Tn2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt
  • Tn2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser bland döva och andra teckenspråkiga i olika sammanhang och situationer, nationellt och internationellt.
Har arbetat med
Grundläggande kunskaper
Goda/relativt utvecklade kunskaper
Mycket goda/välutvecklade kunskaper

TECKENFÖRRÅD - TECKNA OCH AVLÄSA

Har arbetat med
Grundläggande kunskaper
Goda/relativt utvecklade kunskaper
Mycket goda/välutvecklade kunskaper
ALFABETET
PERSONLIGA PRONOMEN
FRÅGEORD
DAGAR & VECKAN
MÅNADER & ÅRSTIDER
FÄRGER
SIFFROR
DJUR
FAMILJ & SLÄKT
MAT & DRYCK
KLÄDER
VERB
LEKAR & LEKSAKER
FORDON
SUBSTANTIV
KÄNSLOR
SAMHÄLLE
YRKEN & SYSSELSÄTTNINGAR
MOTSATSER
HÖGTIDER
STORLEKAR

GRAMMATIK - TECKNA & AVLÄSA

Har arbetat med
Grundläggande kunskaper
Goda/relativt utvecklade kunskaper
Mycket goda/välutvecklade kunskaper
GENUINA TECKEN
HAR/HAR INTE
EGEN PRODUKTION
AVLÄSA
ÅTERBERÄTTA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: