Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa Redskapsgymnastik Raus Planterings skola åk. 4-6

Skapad 2016-04-30 01:15 i Raus Planterings skola Helsingborg
Bedömning av sammansatta grundformer i kombination.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Förmågan att delta och använda sammansatta rörelser tillsammans med olika redskap.

Redskapsgymnastik

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Idh  E 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Ny nivå
Ny nivå
Kraftinsats
Rörelsen utförs till viss del ekonomiskt med delvis avvägd kraftinsats.
Rörelsen utförs till övervägande del ekonomiskt med avvägd kraftinsats.
Rörelsen utförs ekonomiskt med väl avvägd kraftinsats.
Rörelseövergångar
Rörelsen utförs till viss del med konsekventa rörelseövergångar.
Rörelsen utförs relativt väl med etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar.
Rörelsen utförs väl med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar.
Säkerhet
Rörelsen utförs med viss tvekan och era försök kan behövas för ett likartat resultat.
Rörelsen utförs utan tvekan och rörelsen kan upprepas med likartat resultat.
Rörelsen utförs målmedvetet utan tvekan och kan upprepas med samma resultat.
Rytm och balans
Rörelsen utförs med viss rytm och balans.
Rörelsen utförs med relativt god rytm och balans.
Rörelsen utförs med god rytm, precision och balans.

Samtala

Till viss del
Relativt väl
Väl
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Enkla och till viss del underbyggda resonemang Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Välutvecklade och väl underbyggda resonemang Vad har vi gjort? Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp. Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp. Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp. Vad har vi tränat? Eleven kan i någon mån identifiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Eleven kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Eleven kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Hur har din hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) påverkats? Eleven kan ge enkla exempel, i någon mån motivera sina ställningstaganden och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan. Eleven kan ge utvecklade exempel, i huvudsak motivera sina ställningstaganden och föra ett relativt väl underbyggt resone- mang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan. Eleven kan ge välutvecklade exempel, motivera sina ställningstaganden med hjälp av sakliga argument och föra ett väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmåga
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: