Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8 Organisk kemi

Skapad 2016-04-30 18:35 i Nolhagaskolan Alingsås
Bedömning efter ett prov, som vi gjorde efter att vi har jobbat med kol och dess föreningar.
Grundskola 8 Kemi

Bedömning efter ett prov, som vi gjorde efter att vi har jobbat med "organisk kemi. Vi har arbetat kol, kolväten, alkoholer och organiska syror samt bränslen av olika slag, hur råolja bildas och hur vi i samhället använder och påverkas av oljans produkter. Kolets kretslopp har vi förklarat och hur förbränning och växthuseffekten hänger ihop.
Siffrorna i matrisen syftar på uppgifterna i provet, där man kunde visa sina förmågor. I bedömningen finns också med de förmågor som visats i laborationsrapporten som lämnades i och iakttagelser vid laborationer och annat lektionsarbete.

E
C
A
Systematiska undersökningar:
Eleven kan...
...bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 11a.
... formulera egna frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån efter viss bearbetning.
 11a.
...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan hantera utrustning och kemikalier på ...
...ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 2.
...ett säkert och ändamålsenligt sätt.
ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven gör dokumentationer och skriver rapporter som är...
…enkla. 11b.
…utvecklade. 11b.
…välutvecklade. 11b.
Kemins begrepp, modeller och teorier:
Kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar är...
....grundläggande. Kan ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp, modeller och teorier. 3. 5. 9. 12a. 13b. 15.
...goda. Kan förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 9. 12a. 13b. 15.
...mycket goda. Kan förklara och visa på samband och visa på något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. 15.
Resonemang om kemiska processer, i levande organismer, mark, luft och vatten är...
...enkla och till viss del underbyggda. 1. 4. 10.
...utvecklade och relativt väl underbyggda. 10.
...utvecklade och väl underbyggda. 10.
Kan beskriva kemikalier och kemiska processers användning i vardagen och samhället med...
...enkelt identifierbara samband. 6. 8. 12b. 13a. 17ab.
...med förhållandevis komplexa samband. 6. 8. 17ab.
...med komplexa samband. 8. 17ab.
Energiomvandlingar och materiens kretslopp...
...kan ges exempel på
. 7.
...kan förklaras och visas samband på.
 7.
...kan förklaras och generaliseras.
 7.
Resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön, och om vilka åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling är...
...enkla och till viss del underbyggda. 14. 18.
...utvecklade och relativt väl underbyggda. 14. 18.
...är välutvecklade och väl underbyggda. 14. 18.
Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse. Kan...
...beskriva och ge exempel.
 16.
...förklara och visa på samband. 16.
...kan förklara och generalisera. 16.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: