Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BedöM Atomslaget

Skapad 2016-05-02 02:16 i Förslövs skola F-9 Båstad
Bedömningen omfattar förmågan att använda kemins modeller för att förklara och resonera.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Bedömningen avser förmågan att använda kemins och fysiken modeller för att beskriva, förklara och förutsäga.

Kemins Begrepp och Modeller

Kemins begrepp omfattar elevens kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar. Kvaliteten ökar ju fler delar. Genom att använda Partikelmodeller i beskrivningar, förklaringar och beskrivningar visar du på att du har god förståelse för materians uppbyggnad, dess oförstörbarhet och dess omvandlingar. Exempel på Partikelmodeller är Bohrs Atommodell och Biljardbollsmodell. Kvaliteten ökar om man använder partikelmodeller i sina förklaringar Kvaliteten ökar ju mer noggrant du kan beskriva modellen och dess egenskaper i ord och bilder. Kvaliteten ökar ju fler uttrycksformer du har till exempel ord, figurer och symboler.
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Atomernas uppbyggnad
Bedömer hur väl du beskriver partikelmodellerna
Du är på väg att kunna beskriva hur atomer, joner och molekyler är uppbyggda eller hur de bildas.
Du beskriver hur modellerna för atomer och molekyler är uppbyggda genom att ange dess delar.
Du beskriver hur modellerna för atomer, joner och molekyler är uppbyggda genom att ange dess delar, hur de sitter ihop och dess egenskaper. Du beskriver hur de bildas.
Du beskriver hur modellerna för atomer, joner, molekyler uppbyggda genom att ange dess delar, hur de sitter ihop och dess egenskaper. Du beskriver hur de bildas. Du kan beskriva olika typer av dessa partiklar och hur de relaterar till varandra.
Användning av modeller
Till vilken grad du använder partikelmodeller i dina förklaringar.
Du är på väg att börja använda dig av partikelmodellen i dina förklaringar.
Du använder dig ibland av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig ofta av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig alltid av partikelmodeller dina förklaringar.
Uttrycksformer
Till vilken grad du kan variera uttrycksform
Du är på väg att beskriva partikelmodeller och händelser med ord, figurer och symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord eller figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer och symboler.

Förklaringens kvalitet

Den logiska strukturen på resonemang (beskrivningar, förklaringar och förutsägelser) visas genom resonemang av typen: - Orsak-Konsekvens - Fakta-Leder till och kan bestå av flera led. Kvaliteten ökar oftast om man beskriver fler led. Kvaliteten på resonemanget ökar också om man använder sambandsord för att uttrycka denna kedja. Till exempel: - OM saltet hälls i vatten SÅ kommer det att lösas upp. - OM vattnet värms upp SÅ kommer vattenmolekylerna att röra sig häftigare. - OM vattnet kyls ner SÅ kondenserar det till vattendroppar. - (Fakta) Olika laddningar attraherar varandra VILKET LEDER TILL att de negativt laddade elektronerna lägger sig som ett skal runt den positivt laddade kärnan. - (Fakta) Värme är tillförd energi VILKET LEDER TILL att atomerna börjar röra sig mer när de värms VILKET LEDER TILL att de krockar med andra atomer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklaringsdjupet
Till vilken grad du använder dig av flera led i dina förklaringar.
Du är på väg att ge en förklaring genom att använda flera led.
Du använder ofta ett led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du använder ibland två led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du ofta två eller flera led i dina förklaringar
Sambandsord
Till vilken grad du använder sambandsord i din förklaring
Du är på väg att använda dig av sambandsord där det är lämpligt
Du använder dig ibland av sambandsord när du binder ihop olika led.
Du använder dig ofta av sambandsord när du binder ihop olika led.
Du använder dig alltid av sambandsord när du binder ihop olika led. Detta gör att texten blir lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: