Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Läsning år 6

Skapad 2016-05-03 08:25 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Bedömning utifrån målen för år 6 i läsning.
Grundskola 6 Svenska

Bedömning utifrån målen för år 6 i läsning.

Rubrik 1

Bedömningsmatris i Läsning år 6
Nivå 1
Ej godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Hög nivå
Nivå 4
Mycket hög nivå
Läsflyt
Du kan läsa anpassade texter med visst flyt. Du stakar dig ibland på svåra ord och läser utan inlevelse.
Du kan läsa anpassade texter med flyt. Du klarar att läsa texten utan större stopp eller hinder.
Du kan läsa anpassade texter med gott flyt. Du läser texten utan större stopp eller hinder och läser med inlevelse.
Du kan läsa anpassade texter med gott flyt. Du läser obehindrat och varierar röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
Lässtrategier
Du kan ibland använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Du kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du läser enkla texter och återger knapphändigt innehållet i den lästa texten. Du visar inte på någon större reflektion kring den lästa texten.
Du läser till åldern anpassad skönlitteratur, faktatexter och tidningstexter, och kan återge det lästa i stora drag så att andra förstår. Du har egna tankar kring den text du läst och visar att du har förstått innehållet genom att komma med egna reflektioner.
Du läser till åldern anpassad skönlittertur, faktatexter och tidningstexter. Du gör jämförelser och finner samband mellan olika texter eller egna tankar och erfarenheter. Du tolkar budskapet i texter.
Du läser skönlittertur, faktatexter och tidningstexter. Du gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter på ett resonerande och utvecklande sätt samt har bredd i din läsning. Du tolkar budskapet i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: