Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk år 3

Skapad 2016-05-03 10:25 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Matris för svenska som andraspråk, kunskapskraven år 3
Grundskola 3 Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk, sammanställning över de nationella delproven A-H samt kunskapskraven åk 3.

Sammanställning av Delproven A-H

Delprov A
Tala
Ej godkänd
Godkänd
Delprov B
Läsa skönlitterär text
Ej godkänd
Godkänd
Delprov C
Läsa faktatext
Ej godkänd
Godkänd
Delprov D
Elevens högläsning
Ej godkänd
Godkänd
Delprov E
Elevens textsamtal
Ej godkänd
Godkänd
Delprov F
Skriva en berättelse Enkel röd tråd med fungerande handling
Ej godkänd
Godkänd
Delprov G
Skriva en berättelse Stavning, hela meningar med skiljetecken och stor bokstav
Ej godkänd
Godkänd
Delprov H
Skriva en faktatext
Ej godkänd
Godkänd

Förmågor i svenska som andraspråk

  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.

Kunskapskrav för år 3

Observera att dessa kunskapskrav gäller år 3. Från och med år 4 riktas målen mot kunskapskraven för år 6
Du kan läsa enkla välkända texter med flyt.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du läser så att du förstår genom att välja fungerande lässtrategier.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan sammanfatta det viktigaste i det du läst.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan jämföra det du läst med något du själv varit med om.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva med läslig handstil.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva texter på dator.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du använder dig av stor bokstav och punkt/frågetecken/utropstecken.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan stava ord du ofta använder.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva en berättelse med enkel "röd tråd" med fungerande handling.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan söka information i texter, filmer, bilder och "på nätet".
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan skriva enkla faktatexter.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan använda egna fungerande ord för fakta så att innehållet blir begripligt.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan kombinera text med bild.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter respons.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du har ett grundläggande ordförråd att använda i samtal.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan berätta så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan upptäcka språkliga missförstånd och ber om förklaringar.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du använder dig av både muntliga och kroppsliga uttryck för att göra dig förstådd i samtal.
Du är inte där ännu
Godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: