Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Religion år 7-9

Skapad 2016-05-03 13:39 i Tullbroskolan Falkenberg
Kunskapskrav Religion år 7-9
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Kunskapskrav Religion år 7-9

Kunskapskrav Religion 7-9

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga:
*analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. *analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva komplexa samband med välutvecklade och nyanserade resonemang.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: