Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 6

Skapad 2016-05-04 14:31 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Centralt innehåll

Rörelse
•Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
•Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
•Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
•Simning i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil
•Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
•Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
•Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
•Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse
•Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
•Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
•Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
•Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
•Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Förmågor/syfte
•röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, •planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, •genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och •förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning/hur?
•Idrottsundervisning inomhus och utomhus
•Teoretiska inslag och diskussioner
•Idrottsdagar

Rörelse

E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelse till musik
Du kan anpassa dina rörelser till takt och rytm till viss del.
Du kan anpassa dina rörelser till takt och rytm relativt väl.
Du kan anpassa dina rörelser till takt och rytm väl.
Simning
Du kan simma 200m varav 50m i ryggläge.

Hälsa och livsstil

E
C
A
Kommunikativ förmåga
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelse

E
C
A
Allemansrätten
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: