Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik/optik

Skapad 2016-05-04 16:57 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Eleverna har arbetat med att skriva faktatexter om något fenomen inom akustik eller optik.
Grundskola 7 Fysik

Rubrik 1

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Lägre nivå
->
Högre nivå
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar vilka källor du använt. Din källdiskussion visar du att du jämfört några av källorna med varandra. Du visar att du tänkt på källornas trovärdighet.
Du visar tydligt vilka källor du använt i en källförteckning. Din källdiskussion visar att du jämfört flera av källorna med varandra. Du redovisar varför du litar på dina källor
Du visar tydligt och välstrukturerat vilka källor du använt i en källförteckning. Din källdiskussion jämför dina källor med varandra. Du redovisar tydligt varför du litar på dina källor och hur de är relevanta för ditt arbete.
Skapa texter
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Din text är skriven med ett i huvudsak vardagligt språk och endast ett fåtal vetenskapliga begrepp. Din text följer mallen för en faktatext till viss del.
Din text är skriven med ett till viss del korrekt skrivspråk och du använder ofta de vetenskapliga begreppen. Din text följer mallen för en faktatext.
Din text är skriven med ett i stort sett korrekt skriftspråk och använder genomgående de vetenskapliga begreppen. Din text följer mallen för en faktatext och är tydligt strukturerad.
begrepp, modeller och teorier
Eleven kan föra underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus eller ljud och visar då på fysikaliska samband.
I din text visar du att du förstår vanliga begrepp inom akustik och optik, tex frekvens, våglängd, tonhöjd, spektrum mm. Din text förklarar det fenomen du skriver om på ett enkelt sätt.
I din text visar du att du förstår många begrepp inom akustik och optik, tex frekvens, våglängd, tonhöjd, spektrum mm. Din text förklarar det fenomen du skriver om på ett utvecklat sätt tex. genom enkla jämförelser med hur andra fenomen fungerar.
I din text visar du att du förstår merparten av begreppen inom akustik och optik, tex frekvens, våglängd, tonhöjd, spektrum mm. Din text förklarar det fenomen du skriver om på ett välutvecklat sätt med jämförelser till andra fenomen och vetenskapliga modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: