Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd svenska, läsa 1-3

Skapad 2016-05-04 23:08 i Furuhällsskolan Härryda
Sammanställning utifrån Skolverkets bedömningsstöd, Läsning årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Svenska
Avstämning A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Avstämning C
Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.
kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter,
är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodsningsstrategin,
urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar utan bildstöd med flyt,
utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord,
har förstått principen för hur man ljudar ihop ord,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
rättar sig själv vid läsning,
läser enkla ord och meningar med hjälp av logografisk läsning och ljudningsstrategin, och
läser om rättar sig själv vid behov,
läser elevnära skänlitterära texter och återberättar handlingen muntligt,
visar förståelse för innehållet.
visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor, och
lässer elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt, och
börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: