Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i matematik - Rymdgeometri (vt16)

Skapad 2016-05-08 11:31 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprov i åk 8
Grundskola 8 Matematik

Problemlösning

Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
E
C
A
Uppgift 8
Omkrets
Påbörjad riktig strategi (t.ex. räknar ut en del av omkretsen)
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 9
Kubens volym
Beräknar kubens kantlängd.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 11
Cirkel inuti kvadrat
Beräknar cirkelns eller kvadratens area på ett godtagbart sätt.
Beräknar cirkelns och kvadratens area på ett godtagbart sätt.
Beräknar cirkelns andel i procent på ett godtagbart sätt.
Uppgift 12
Blandad saft: Vattnets volym
Påbörjad riktig strategi (t.ex. räknar ut hur mycket första flaskan rymmer)
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.

Metoder

Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
E
C
A
Uppgift 1
Cirkelns area
Väljer rätt formel.
Upggift 3a-c
Volymenheter
Minst ett korrekt svar.
Alla svar är korrekta.
Uppgift 4
Rätblock
Ritningen visar ett rätblock i tre dimensioner.
Rätblocket har antingen korrekta mått eller rätt sorts linjer.
Rätblocket har både korrekta mått och rätt sorts linjer.
Uppgift 7a och 7b
Tärningens volym och vikt
Beräknar tärningens volym och kommer fram till ett godtagbart svar.
Beräknar tärningens volym och vikt och kommer fram till godtagbara svar.
Beräknar tärningens volym och vikt och kommer fram till korrekta svar (inkl. avrundning och enheter).
Uppgift 11
Algebraiska lösningmetoder
Visar kunskap om algebraiska lösningsmetoder (utan att anta mått).

Begrepp

I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
E
C
A
Uppgift 2
Begrepp "Kub"
Korrekt svar
Uppgift 5
Begrepp "Radie"
Korrekt svar.
Uppgift 6 + 10
Användning av begrepp i resonemang.
Använder sig av minst ett matematiskt begrepp i sina resonemang.
Använder sig av minst två olika matematiska begrepp i sina resonemang.
Uppgift 8
Begrepp "Omkrets"
Tolkar begrepp "Omkrets av figuren" på rätt sätt.

Resonemang

Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
E
C
A
Uppgit 6
Begreppen "Kub/Rätblock"
Resonerar kring likheter eller olikheter mellan kub och rätblock.
Förklarar hur man definerar begreppet "Rätbock" och använder definitionen för att lösa uppgiften.
Uppgift 10
Volymenheter
Enklare resongemang kring hur volymenheter omvandlas.
Resonemang som tydligt förklarar i flera steg volymenheternas samband.

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
E
C
A
Uppgift 7
Tärningen volym och vikt
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 8
Omkrets
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 9
Kubens volym
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 11
Cirkel inuti kvadrat
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 12
Blandad saft: Vattnets volym
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften, men är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: