Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration: Statiskt och dynamiskt arbete

Skapad 2016-05-09 14:09 i Tiundaskolan Uppsala
Matrisen är för genomförande av laboration, dokumentation, att dra slutsatser och att ge förslag på förbättringar.
Grundskola 7 – 9 Biologi

För betyg i biologi ska du kunna genomföra en laboration, dokumentera resultat, dra slutsatser och ge förslag på förbättringar. I den här laborationen ska du undersöka vilken typ av arbete det tar längst tid att komma tillbaka till vilopuls ifrån, statiskt eller dynamiskt.

Laboration i biologi

F
E
C
A
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Eleven använder inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan inte jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för inte några resonemang kring resultatens rimlighet och ger inga förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven har inte gjort några dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: