Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labbrapport - elektronik

Skapad 2016-05-09 16:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Denna matris används enbart som stöd i bedömningen och måste jämföras med kunskapskraven för att tolkas eftersom den i stort sett endast behandlar ett kunskapskrav.
Lägre nivå
->
Högre nivå
Säkerhet
Du använder utrustning på ett sätt som gör att det fungerar ganska bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar bra när du laborerar.
Hypotes
Hypotesen ställs innan laborationen och innehåller en enkel förklaring som utgår från tidigare erfarenheter i vardagen
Hypotesen ställs innan laborationen och innehåller en förklaring som utgår från tidigare experiment
Hypotesen ställs innan laborationen och innehåller en enkel förklaring som utgår från vetenskapliga teorier eller modeller.
Utförande
Du har gjort ett försök till beskrivning av hur du planerade och gjorde laborationen, dock inte tillräckligt för att någon annan kan genomföra samma undersökning.
Du har gjort en beskrivning av hur du planerade och gjorde laborationen, som efter några justeringar gör att någon annan kan genomföra samma undersökning
Du har en beskrivning av hur du planerade och gjorde laborationen som är lätt är förstå. Någon annan kan definitivt genomföra samma undersökning genom att följa din beskrivning.
Resultat
Du visar på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. T.ex. utifrån laborationsrapportsmallen!
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Helt enligt laborationsrapportsmallen!
Slutsats
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i naturvetenskap på ett ganska bra sätt.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i naturvetenskap på ett bra sätt.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i naturvetenskap på ett mycket bra sätt.
Felkällor/förbättringsområden/rimlighet
Du diskuterar/resonerar på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga samt hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre
Du diskuterar/resonerar på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre. Du gör även ett försök till att nämna felkällor
Du diskuterar/resonera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag som kan göra undersökningen bättre. Du tar även upp möjliga felkällor.
Begrepp
Du använder dig mestadels av ett vardagsspråk i din laborationsrapport.
Du försöker använda dig av ett naturvetenskapligt språk så mycket som möjligt i din laborationsrapport.
Du använder dig av ett korrekt naturvetenskapligt språk rätt igenom hela laborationsrapporten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: