Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik år 3 2016

Skapad 2016-05-11 08:50 i Högastensskolan Helsingborg
Bedömning av Nationella prov i år 3, Matematik.
Grundskola 3 Matematik
Förmågor som prövas
Kunskapskrav och kravnivå
Ej nått kravnivå
Nått kravnivå
Nått kravnivå med god marginal
Delprov A (Muntlig uppgift)
• använda och analysera matematiska begrepp • formulera och lösa problem • föra och följa matematiska resonemang • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delar som enkla bråk. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang [...] genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet. Kravnivå 2/3
Delprov B
Delprov B • använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera. • föra och följa matematiska resonemang
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av [...] bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. • Eleven kan välja och använda i huvudsak matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan konstruera enkla geometriska begrepp. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då [...] matematiska uttycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang [...] genom att [...] besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. Kravnivå 9/15
Delprov C
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder. • formulera och lösa problem med hjälp av matematik. • Använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär • . Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget Kravnivå 9/14
Delprov D
• använda och analysera matematiska begrepp • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera. • formulera och lösa problem med hjälp av matematik • Välja och använda lämpliga matematiska metoder
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanlig förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av [...] volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Kravnivå 9/14
Delprov E
.• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder. • formulera och lösa problem med hjälp av matematik. • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att [...] använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler [...]. • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande resultat och använder [...] bilder, symboler och andra matetmatiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Kravnivå 10/15
Delprov F
• välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda och analysera matematiska begrepp • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal [...]. vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200. • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation [...]. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Kravnivå F1 9/13 F2 8/12
Delprov G
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • formulera och lösa problem med hjälp av matematik • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgad talområde. • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. • Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Kravnivå G1 6/9 G2 9/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: