Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2016-05-11 18:46 i 0 Stavreskolan Trollhättan
I det här området kommer du att få lära dig vilket rättssystem vi har i Sverige.
Grundskola 4 – 6

Hur du genomför dina arbetsuppgifter under lektionstid. Hur du deltar i gemensamma diskussioner.Skriftliga och muntliga tester. Hur du kan föra ett resonemang se matris

Nivå 1 Kan ibland
Nivå 2 Kan oftast
Nivå 3 Kan alltid
Din kunskap och förståelse om Sveriges rättssystem
Kan ibland visa att du kan de grundläggande kunskaperna om hur rättssystemet (lagar, polis,domstolar) är uppbyggda och hur de arbetar. Hur de är utformade och varför.
Kan oftast visa att du kan de grundläggande kunskaperna om hur rättssystemet (lagar, polis,domstolar) är uppbyggda och hur de arbetar. Hur de är utformade och varför.
Kan alltidvisa att du kan de grundläggande kunskaperna om hur rättssystemet (lagar, polis,domstolar) är uppbyggda och hur de arbetar. Hur de är utformade och varför.
Din kunskap att förklara samband mellan orsak och verkan.
Du kan ibland föra enkla resonemang om hur samhället, individer blir påverkade av olika brott. Du har den grundläggande kännedomen om varför de finns lagar och regler i samhället och kan delge några.
Du kan oftast föra utvecklande resonemang om hur samhället, individer blir påverkade av olika brott. Du har den grundläggande kännedomen om varför de finns lagar och regler i samhället och kan delge några.
Du kan alltid föra välutvecklande resonemang om hur samhället, individer blir påverkade av olika brott. Du har den grundläggande kännedomen om varför de finns lagar och regler i samhället och kan delge några.
Kännedom om olika begrepp.
Känner till några viktiga ord/begrepp kring Lagar, straff mm. som grundlagar, advokat, rättegång,brottsoffer mfl.
Känner till flera viktiga ord/begrepp kring Lagar, straff mm. som grundlagar, advokat, rättegång,brottsoffer mfl.
Känner till de flesta viktiga ord/begrepp kring Lagar, straff mm. som grundlagar, advokat, rättegång,brottsoffer mfl.
Människors och barns rättigheter och skyldigheter.
Du kan ibland redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och ger exempel på vad dessa rättigheter/skyldigheter kan betyda för barn och människor i Sverige.
Du kan oftast redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och ger exempel på vad dessa rättigheter/skyldigheter kan betyda för barn och människor i Sverige.
Du kan alltid redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och ger exempel på vad dessa rättigheter/skyldigheter kan betyda för barn och människor i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: