Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 vårterminen 2016

Skapad 2016-05-12 15:52 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Läsa
Du kan läsa en skönlitterär text som motsvarar din ålder med viss inlevelse
 • Sv  4-6
Du kan läsa mycket enkla texter.
Du ska läsa oftare både hemma och i skolan och få förslag på svårare texter. Tänk på att träna på att läsa högt, det ska vara intressant att lyssna på dig när du läser.
Du kan läsa texter med flyt som motsvarar din ålder och vid högläsning har du börjat läsa med viss inlevelse.
Du läser lite svårare böcker med flyt och vid högläsning läser du på ett sätt som gör att det är intressant att lyssna.
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
 • Sv  4-6
Du förstår mycket enkla texter.
Du behöver utveckla ditt ordförråd och läsa svårare texter. Det är viktigt att du deltar aktivt när vi tränar på att läsa mellan raderna.
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder.
Du läser och förstår även svårare texter.
Skriva
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och sammanhang
 • Sv  4-6
Du kan med viss hjälp skriva en text med begripligt innehåll och sammanhang.
Tänk på att planera din berättelse med t ex en tankekarta innan du börjar skriva. Tänk på inledning, händelse och avslutning.
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och sammanhang med inledning, händelse och avslutning.
Du planerar innehållet i dina texter och har en tydlig inledning, händelse och avslutning.
Du använder enkla miljö- och personbeskrivningar i dina berättelser
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du skriver enkla texter med få miljö- och personbeskrivningar.
Träna på att beskriva bilder av olika miljöer och personer.
Du använder enkla miljö- och personbeskrivningar i dina berättelser.
Du gör utförliga miljö- och personbeskrivningar som passar in i sammanhanget.
Du känner till ordklasserna subtantiv, adjektiv och verb
 • Sv  4-6
Du är osäker på ordklasserna.
Lär dig ordklass-ramsorna som stöd för minnet.
Du känner till ordklasserna.
Du är säker på ordklasserna.
Handstil
Du kan skriva en tydlig och läslig handstil
 • Sv  4-6
Du är osäker på hur vissa bokstäver ska formas. Du blandar ibland små och stora bokstäver.
Öva regelbundet på att forma bokstäver och ord efter förebilder. Ha inte så bråttom när du skriver.
Du kan skriva en tydlig och läslig handstil.
Du skriver utan svårighet en tydlig och läslig handstil.
Skrivregler
Du använder stor bokstav i början av meningar och vid egennamn ex. Lisa, Ali, London samt använder de vanligaste skiljetecknen (. , ? !)
 • Sv  4-6
Du glömmer ofta stor bokstav i början av meningar och punkt i slutet samt att använda stor bokstav till egennamn.
Läs alltid igenom dina texter noga och försök att upptäcka var det ska finnas punkt och stor bokstav.
Du använder stor bokstav i början av meningar och vid egennamn, du använder dig av de vanligaste skiljetecknen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du är säker på att använda punkt och stor bokstav, du använder dig av de vanligaste skiljetecknen på ett i väl fungerande sätt.
Du kan stava till vanligt förekommande ord
 • Sv
 • Sv  4-6
Du är osäker på att stava till vissa vanligt förekommande ord
Det är viktigt att du tränar på att läsa både hemma och i skolan, ta hjälp av t ex ViTal och Stava Rex när du skriver på datorn.
Du kan stava till de vanligast förekommande orden.
Du är säker på att stava även till svårare ord.
Tala, lyssna och samtala
Kunna genomföra en muntlig presentation med ett tydligt innehåll
 • Sv  4-6
Du kan med hjälp
Förebered dig genom att ta hjälp av stödord eller liknande. Träna innan presentationen
Du kan genomföra en muntlig presentation med ett tydligt innehåll
Du presenterar ditt ämne på ett intressant och säkert
Informationssökning
Du kan söka information i t.ex. tidningar, uppslagsböcker och på internet
 • Sv  4-6
Du har inte börjat använda olika informationskällor
Leta fakta och information från olika källor
Du kan söka information i t.ex. tidningar, uppslagsböcker och på internet
Du söker ofta information i olika källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: