Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9: skriva en barnbok

Skapad 2016-05-12 20:48 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Bedömningsmatris gällande att skriva en barnbok i ämnet engelska utifrån kurskraven i Lgr11 (gäller ej den sista aspekten kring ansvarstagande på lektionstid).
Grundskola 7 – 9 Engelska
E
C
A
SKRIVA
Använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver händelser i sagan på ett enkelt sätt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sin saga. Beskriver, förklarar, förtydligar händelser i sagan på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Anpassar texten till mottagare/läsare och syfte.
Sagan har en tydlig röd tråd och som läsaren lätt förstår. Använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket.
Hantera språket i tal och skrift, språklig säkerhet
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel, i t.ex. grammatiken, som stör till viss del.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: