Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IoH åk 7-9 komplett med alla delmoment

Skapad 2016-05-14 15:49 i Öjersjö Brunn Partille
Utgår från det centrala innehållet och betygskriterierna för ämnet Idroot &Hälsa i Lgr11, åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

I den här matrisen visas alla ämnets olika delmoment. Din aktuella förmåga markeras utifrån den förväntade kunskapen i just den årskurs du går, satt i relation till förväntade kunskaper i slutet av åk 9.

Rörelse

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Lekar, spel och idrotter...
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat att du kan delta i lekar, spel och idrotter, som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer. Du har ännu inte heller visat att du kan variera eller anpassa dina rörelser till aktivitet och sammanhang.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter, som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar då rörelserna till viss del till aktivitet och sammanhang.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter, som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar då rörelserna relativt väl till aktivitet och sammanhang.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter, som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar då rörelserna väl till aktivitet och sammanhang.
... och simning
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat förmågan att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Dans och rörelse till musik
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat att du kan anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang i danser och rörelse- och tränings-program till musik.
I danser och rörelse- och tränings-program till musik, anpassar du till viss del dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och tränings-program till musik, anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik, anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Hälsa och livsstil

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Sätta upp mål och planera
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskapen att kunna sätta upp mål för, och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett fungerande sätt.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för, och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för, och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för, och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera och resonera kring hälsa & fysisk förmåga
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu ej visat kunskapen att kunna utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra resonemang om hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan ut-värdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan ut-värdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan ut-värdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Friluftsliv
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap att kunna planera och genomföra frilufts-aktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du har visat kunskapen att kunna planera och genomföra frilufts-aktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du har visat kunskapen att kunna planera och genomföra frilufts-aktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du har visat kunskapen att kunna planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu ej visat kunskapen att kunna orientera sig i okända miljöer genom att använda kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Säkerhet

arbetsstatus
>>>
>>>
>>>
>>>
Förebygga skador, riskbedömning...
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att kunna före-bygga skador genom att för-utse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
...och hantera nödsituationer
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu ej visat kunskap på att du kan hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsitua-tioner vid vatten med alternativa hjälp-redskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: