Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam - mångfald eller enhet

Skapad 2016-05-14 22:32 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9

Idéer & praktik
- om centrala tankar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
... grundläggande kunskaper... och beskriver...
... goda kunskaper... och förklarar och visar på samband mellan...
mycket goda kunskaper. .. och förklarar och visar på samband och generella mönster...
Mångfald & variation/likheter & skillnader
- inom islam och i förhållande till andra sätt att tänka och leva.
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
... visar det genom att föra enkla resonemang.
... visar det genom att föra utvecklade resonemang.
... visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Religion & samhälle
- hur olika sätt att tolka islam påverkar människors sätt att leva i samhället.
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
... beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
...beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
... välutvecklade och nyanserade resonemang... på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källor & källkritik
- resonera om källors trovärdighet och användbarhet
Du behöver arbeta mera med denna aspekt.
..genom enkla och till viss del underbyggda resonemang
...genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
...genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: