Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 vt-16

Skapad 2016-05-15 18:10 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Stöd för bedömning och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet engelska.
Grundskola 4 Engelska

Hörförståelse

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Läsförståelse

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Tala

  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Samtala/interagera
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Skriva

  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: