Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa en möbel

Skapad 2016-05-16 11:15 i Forssaklackskolan Borlänge
Denna bedömningsmatris hör ihop med den pedagogiska planeringen Arbetsområde: Hållfasthet år 7
Grundskola 7 Teknik

Denna bedömningsmatris hör ihop med den pedagogiska planeringen Arbetsområde: Hållfasthet år 7

På väg...
Lägre nivå....
.............................
........högre nivå
Begrepp
…använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Produktens sociala betydelse
…föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle, miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Hur har produkten utvecklats?
…föra resonemang kring hur några föremål förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Praktsik undersökning
…undersöka möjliga idéer till lösningar
Du prövar möjliga idéer.
Du prövar och omprövar möjliga idéer.
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer.
Rritningen - modell
Den designade produkten.
Du utformar enkla modeller.
Du utformar utvecklade modeller.
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Självständighet
…formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med leder framåt
Dokumentation
Skisser
Du gör enkla skisser, där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord.
Du gör utvecklade skisser där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Du gör välutvecklade skisser där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dokumentation
Rapport
Du gör en enkel rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör en utvecklad rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör en välutvecklad rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: