Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 6 vt-2016 (Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap)

Skapad 2016-05-16 13:48 i Ugglums skola Partille
SO år 6 vt-2016 (Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap)
Grundskola 6 SO (år 1-3)

På Ugglumsskolan i år 6 sätts ett sammanfattande betyg (ofta kallat blockbetyg) för ämnena Geografi, Historia, Religionsskunskap och Samhällskunskap - SO. På www.skolverket.se finner du kunskapskraven i dess helhet och i varje enskilt ämne.

F
Underkänt.
E
Eleven har grundläggande kunskaper.
C
Eleven har goda kunskaper.
A
Eleven har mycket goda kunskaper.
Begreppslig förmåga:
- Förstå innebörden av begreppen. - Relatera begreppen till varandra. - Förmågan att använda i olika/nya sammanhang.

F
Underkänt.
E
Eleven har grundläggande kunskaper.
C
Eleven har goda kunskaper.
A
Eleven har mycket goda kunskaper.
Förmåga att hantera information:
- Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. - Skilja mellan fakta och värderingar. - Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

F
Underkänt.
E
Eleven har grundläggande kunskaper.
C
Eleven har goda kunskaper.
A
Eleven har mycket goda kunskaper.
Kommunikativ förmåga:
- Samtala. - Diskutera. - Motivera. - Presentera. - Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. - Framföra och bemöta argument. - Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

F
Underkänt.
E
Eleven har grundläggande kunskaper.
C
Eleven har goda kunskaper.
A
Eleven har mycket goda kunskaper.
Analysförmåga:
- Beskriva orsaker och konsekvenser. - Föreslå lösningar. - Förklara och påvisa samband. - Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. - Jämföra: likheter och skillnader, för- och nackdelar.

F
Underkänt.
E
Eleven har grundläggande kunskaper.
C
Eleven har goda kunskaper.
A
Eleven har mycket goda kunskaper.
Metakognitiv förmåga:
- Tolka. - Värdera. - Ha omdömen om. - Reflektera. - Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. - Avgöra rimligheten. - Välja mellan olika strategier. - Pröva och ompröva.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: